Kurullar

YÖNETİM KURULU

Başkan

Muhittin CANUYGUR

Başkan Yardımcısı

Muhammet Nur TURPAN

Genel Sekreter

Abdullah OĞUZ

Muhasip

Mehmet KAŞGARLI

Veznedar

Hafız Osman KARAKAŞ

DENETİM KURULU

Metin ÖZKAN

Sema Uygur BIDAK