Hakkımızda

Gayesi

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan zulmü dünya kamuoyuna duyurmak ve kültürel, sosyal, tarihi, ekonomik ve diğer yönleri ile araştırılmasına ve tanıtılmasına çalışmaktır.

 Vakıf bu amaçla Doğu Türkistan ve diğer Türk-islam beldelerinin San’at, edebiyat, mimari ve folklor gibi kültür ürünlerini toplar. Bu amaçla ilmi eserler yazdırır, tercümeler yaptırır , bunları yayınlar, imkanları ölçüsünde dergi, mecmua, broşür vs. ile neşriyat yapar.  

 Uluslararası kongre ve bilimsel konferaslar temsilciler gönderir, tebliğler sunar, amaçları doğrultusunda bilimsel toplantılar ve konferanslar düzenler, bu toplantılara bilim adamları ve uzmanlar davet eder, Misafirhaneler, lokaller, kütüphaneler, toplantı salonları ve benzeri yerler açar, inceleme ve araştırma yapanlara yurtlar tesis eder, karşılıksız burslar verir, değişik ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

Vakfımız Rahmetli liderimiz İsa Yusuf  Alptekin ve arkadaşları tarafından 1978 yılında kurulmuştur.