Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan insanlık dışı uygulamara karşı, tüm insanlığı göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…
Bugün BBCNews haber sitesinde yayınlanan “their goal is to destroy everyone’: Uighur camp detainees allege systematic rape” başlıklı haberden de anlaşılacağı üzere Doğu Türkistan’da insanlığın utanç mekânlarından sözde eğitim özde soykırım kamplarında kadın ve kızlarımıza yaşatılanların insanlık adına utanç verici boyutlara ulaştığı anlaşılmıştır.
Yaşatılanları bu vesile ile yazmaya haya ettiğimiz sistematik ve toplu tecavüz olaylarına muhatap olan kardeşlerimizin ruh hallerini vicdanı olan herkese bırakarak, sadece resmi görevlilerin değil, onlar marifetiyle sivil Çinlilerin de insan havsalasını zorlayacak iğrençliklere tevessül ettikleri bu utanç haline susmanın ağır veballer taşıdığını, artık ne pahasına olursa olsun, Doğu Türkistan halkına yönelik bu soykırımı tüm dünya devlet ve milletlerinin telin etmesini, uluslararası mahkemelerde Çinli yetkililerin hak ettiği cezalara çarptırılmasını, yine başta ülkemiz yetkilileri olmak üzere, Çin devletine yaptırımlar uygulanmasını ivedilikle arz ve talep ediyoruz. 
Dayanacak takatimizin kalmadığı, bıçağın kemiğe dayandığı, tuzun koktuğu böylesi utanç verici bir dönemde insanoğlunu harekete geçmeye, insanlık için büyük bir tehlike haline gelen despot Çin Komünist parti yönetimine karşı uluslararası kurum ve kuruluşları birlikte hareket etmeye, Çin’e hak ettiği cezayı vermeye ve bu kutsal görevin bayraktarlığını gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni insanlık onur ve şerefi adına yapmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla…