DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ

“Bu araştırmada Çin’in devletlerarası hukuku çiğneyerek Doğu Türkistan’ı nasıl işgal ettiğini, uyguladığı sömürge idaresini nasıl bir baskı rejimine çevirdiğini belgeler ile izah etmeye çalıştık. Ayrıca Osmanlı Türkiyesi ile Doğu Türkistan arasında kurulan dostane ilişkiler üzerinde de durulmuştur.
İnanıyoruz ki genç bilim adamlarımız bu çalışmayı aşan çok daha kapsamlı araştırmalar yapacaktır. Arzumuz odur ki bu çalışma Doğu Türkistan üzerinde çalışmak isteyenlere rehber olsun ve Türk okuyucularının ihtiyacını kısmen de olsa karşılasın.
Bu kitabın geliri sıkıntılar içinde okuyan Uygur gençlerine verilecek ve onların daha iyi yetişerek Doğu Türkistan Türklerinin haklarını iyi savunmaları için kendilerine verilmesini sağlayacak olan Doğu Türkistan Vakfına verilmiştir.” (Prof. Dr. Mehmet SARAY)

Gönül dostumuz, Türk sevdalısı, Doğu Türkistan davasının yılmaz savunucusu, bu önemli eseri bizlere kazandıran değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet SARAY hocamıza şükranlarımız sunar, sıhhat ve afiyetler dileriz.

Not: Bu önemli eseri okumak isteyen öğrencilerimize vakfımız merkezinden ücretsiz temini yapılacaktır.